Om oss

Kören Vislustan – från då till nu

Våren1988 startade Traudel Jernegrip det som skulle bli kören Vislustan. Annons fanns med i Medborgarskolans kursprogram. Namnet Vislustan bestämdes på ett möte hemma hos henne först ett par terminer senare. För oss säger namnet just det vi vill uttrycka. Nämligen en kärlek till den svenska kör- och vistraditionen.

Sångföreningen Vislustan bildades 1991. När kören hade jobbat upp en repertoar blev framträdandena allt fler. Vi deltog i samkonserter med andra körer och med större och mindre musikgrupper. Listan kan göras lång. Vi har haft minst ett framträdande per termin.

Under ett antal år från 1992 – hade vi ett samarbete med Marinens musikkår, under ledning av Sverker Hållander. Vi fick vara med och uppföra verk som Battle Hymn of the Republic, Fångarnas kör, Triumfkören ur Aida men även glada julpotpurrier med olika upptåg av såväl bleckblås som slagverkare. Vi hade julkonserter i Tungelsta kyrka och vårkonserter i Nynäshamns kulturskola. Vi deltog även vid Berga Örlogsskolors julavslutning vid ett par tillfällen.

1993 åkte kören till Tyskland. Vänskapsföreningen Freunde Schaffen Freude såg till att schemat var späckat med såväl konserter som besök hos borgmästare i flera städer. 1996 styrdes kosan återigen till Sydtyskland. Och den upplevelse som de flesta talar om var besöket i det underjordiska vattenverket med sång i en fantastisk akustik.

Mellan åren 1998 och 2008 deltog vi i flera av de stora körkonserterna ”Sånger för livet” arrangerat av Läkarmissionen i Globen, under Kjell Lönnås ledning (en gång med Gabriel Forss).

I april 2005 uppträdde vi I Haninge kulturhus, tillsammans med Södra bergens balalajkor. Kort därefter meddelade Traudel att hon skulle sluta.

2005 -2010 sjöng kören vidare under ledning av Ulla Olsson. Det innebar lite förändringar i repertoaren. Med Ulla fick vi möjlighet till nya möten. Vi deltog i pubaftnar med Ann-Christine Hedmark med musiker. Vi fick möta Aftonens döttrar och Novisorna, som vi hade samkonserter med på Lilla Adolf Fredrik.

På FN-dagen 2009 deltog Vislustan i en samkonsert i Klara kyrka. Då framfördes Ola Salos mässa ”Vater unser” och Lars-Erik Larssons ”Förklädd Gud”.

Hösten 2010 såg det ut att vara slutsjunget för kören Vislustan, men ännu en gång fick vi tag på en ny dirigent. Sent på terminen räddades vi av Lisa Bengter och kunde genomföra ännu en julkonsert i Vendelsö kyrka. Där har vi haft julkonsert i stort sett varje år sen julen 2002. Och även vårkonsert våren 2011.

Våren 2012 tar vi oss an ett 60-talstema. Det är nytt för oss som tidigare hållt oss till traditionell svensk körlyrik. Och får vi säga det själva så svänger det! Det är såväl poptoner som Californian dreaming som svenska låtar som Itsy bitsy och Sov lilla Totte. Hur kul som helst!

Hösten 2012 jobbade vi inför våra julkonserter. Dels adventskonserten i Vendelsö kyrka. Vi deltog också i samkonsert i Gustav Vasa kyrka. Enligt Anna-Lotta Larssons koncept. Lite poppig repertoar också när vi sjöng med Ninni Bautista.

Våren 2013 hamnade vi i musicalvärlden och hade samkonsert med Sound of Harmony, som är en grupp Lisa startat. Vi uppträdde två gånger, dels vispub och i egen regi på Kulturhuset i Haninge centrum.

Hösten 2014 tog Annika Kabel över dirigentpinnen. Redan första terminen hade vi två framträdanden. Först sång vid Kolmilan på Gålö och sedan vår traditionella julkonsert.

Kören sjunger vidare och har nu kommit tillbaka till körens rötter. Röster i harmoni, under ledning av en ledare med fingertoppskänsla och ett känsligt musiköra.

Sommaren 2016 sjöng vi in tillsammans med Dalarö kyrkokör. Vi framträdde i två skärgårdskyrkor med folkmusikmässan I välsignan och fröjd av Alf Hambe och Hans Kennemark. Det var Utö och Dalarö kyrkor.

Hösten 2017 stod Vislustan utan dirigent igen men blev räddade av Lena Samuelsson som hjälpte oss att klara ytterligare en termin. Hon arbetade med körens klang och med sångteknik.

Vårterminen 2018 har vi fått vår första manliga körledare, Karl Nicklas Gustavsson. Han är tonsättare och producent samt leder sedan ett antal år Nynäshamns kammarkör. Nicklas har förkärlek för den typen av musik som vi sjöng med Traudel, som startade kören. Tillsammans med honom ser vi fram emot höstens 30-årsjubileum.